Toetsen

Jan is in eerste plaats toetsenist maar daarnaast voert hij ook de bestuursrol van penningmeester.

Ofschoon de piano onderdeel is van de ritmesectie is de bijdrage als ritme-instrument in de praktijk minimaal. De functie van de piano is naast solo-instrument onder andere het punctueren, accentueren van melodieën en het spelen van tegen-melodieën.

Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ergens in de negentiger jaren op een jazzfestival viel me op hoeveel plezier de muzikanten hadden met samen muziek maken; dat wilde ik ook ! Dus pianoles opgepakt en na een tijdje deel gaan uitmaken van een coverbandje. Sinds een paar jaar ben ik lid van Nightshift. Vanwege de bijzondere kenmerken van jazz (accoorden, ritmes e.d.) ben ik pianoles gaan nemen bij het Centrum van Pop & Jazz in Eindhoven. Vanuit een begeleidende rol heb ik veel plezier aan het samen musiceren met Bigband Nightshift en ik hoop in deze rol de komende jaren verder te groeien.

De man van de ping ping.

Please follow and like us: